Shana Carp

Shana Carp

#13094

@shanacarp

cofounder, bayesianwitchshanacarp.com/essays