Denys Zhadanov
VP of Marketing at Readdle
#33878@denzhadanov