Vishnu R Nair
Founding Engineer @BuyMeACoffee (YC W19)
#830019@vishnu_r_nairfacebook.com/vishnurnair93
Upvotes (51)