takes.io

#92427

@takesioapp

CEO, takes.iotakes.io