Simone Brunozzi

Simone Brunozzi

VP, Chief Technologist