Ryu Muramatsu
GMO VenturePartners
#862819@ryu_muramatsu