Nikhil Basu Trivedi

#568

@nbt

Partner, Shasta Venturesshastaventures.com/team/nikhil_basu_trivedi

167 Upvotes