Darya Sesitskaya
AR Platform Design Lead at Snap
#858374
@darya_sesitskaya
daryasesitskaya.myportfolio.com