بیگ دیتا

بیگ دیتا

بیگ دیتا چیست
0 reviews
Visit website
Do you use بیگ دیتا?
What is بیگ دیتا?
داده‌های بزرگ داده‌های بزرگ یک اصطلاح تکاملی است که حجم زیادی از ساختار، داده‌های نیمه ساختار یافته و غیرساختاری را توضیف می‌کند. این داده‌ها پتانسیل آن را دارند که برای اطلاعات استخراج شوند و در پروژه‌های یادگیری ماشین و سایر برنامه‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل استفاده شوند.

Recent launches