Takayuki Yamazaki

Strategist at Sony
Upvotes (270)