Yuta Kosaka@Osaka
Marketer
#1059040
@yuta3594
yutakosaka.com