Jon Ingi Thorvaldsson
IT Director, City of Reykjavik
#470049@thorvaldz