Thomas Bachem
Founder, German Startups Association
#212209@thomasbachemthomasbachem.com