Tetyana Kytsmey

Tetyana Kytsmey

Applied mathematics, MBA