Soshi Kido

Soshi Kido

#1321224

@sou

Software Engineer