Soner Ozenc
Founder of MakersCAFE & RazorLAB
#543983@soner_ozenc