Jessica Hannah
Marketing manager of Sis Hair
#1361263@sishairofficialsishair.com