Shreya Shankar
Intern at Google, TA at Stanford
#584520@shreya_shankar