Shota Shimizu
Game director
#1754538
@shota_shimizu