Sharan Karanth
CTO, Receptivti Inc.
#542326@sharankaranth