shail patel

co-founder,Myles Inc.

Badges

Veteran