1248043

Sergey Ponomarenko

#1248043

@sergey_ponomarenko

Trendmind. AI for fashion design.trendmind.ai