Alex Lomizov
Co-founder, proved.co
#6632@sashalomizov