Sam Haffar
Principal, Real Ventures
#411177@sam_haffar