Sadek Shunnar
Founder & CEO, Applixya
#236954@sadekshunnar