Ryota Matsuzaki
Ryota Matsuzaki
Founder and CEO, Kibidango
#491925@ryota