708282

Ravishanker Arya

#708282

@ravishanker

Thsom reuters