Shane Pratt
Vice President of Operations
#855040@prattshanelinkedin.com/in/shanepratt