ჯოლბორდი პაატა

ჯოლბორდი პაატა

#1531234

@paatajolbordi

nothing much