Nikita Sukhovskiy

Nikita Sukhovskiy

Product manage, internet marketing, PhD