Natalie Sandman
VC @ Spark Capital
#465731@nat_sandman