Yelena Jetpyspayeva

Yelena Jetpyspayeva

Technology Marketing @ Bright Computing