Moty Michaely
Founder @ Crazy Ant Labs
#192206@motymichaelylinkedin.com/in/motymichaely