Mark Yoshitake
VP of Product, Kifi
#50339@markyoshitakekifi.com/markyoshitake