Mark Bonchek
CEO Shift Thinking
#1067757@markbonchekshift.to