Kristy Zoshak
Kristy Zoshak
Brooklynite. Knitter. I love mopeds.
#2039014@kristy_zoshak