Karina
Karina
Senior Analyst, Strategy and Biz Dev
#113305@karinasulzerla