Kal Freese
Co-founder at Taika, YC alum
#138459@kallefreesetaika.co