Kainar Kamalov

software engineer
#149641
@kainarkamal