Kailash Sundaram

Kailash Sundaram

#1173257

@kailash_sundaram

Entrepreneurship & VC. Harvard '19