Jakub Kubrynski
CEO, Devskiller
#1404287
@jkubrynski
kubrynski.com