Jason Lim
Jason Lim
Associate, Adventure Capital
#156206@jasonlmk