Jai Choi

Founder, Tekton Ventures
#888521@jai_choi