Jahnvi Kaushik
Analyst, Nomura
#1265196
@jahnvi_kaushik