Inbar Haham
Business Development, Magma VC
#723877@inbar_haham