Brian Hui
Brian Hui, Co-founder of Pokeguide
#911420
@huibrian