Halyna Kovalisko
UX Designer, Symphony Solutions
#918988
@halyna_kovalisko