Durgesh Kaushik
India Head - Snapchat
#723754@durgesh_kaushik