Roshan Sadanani

PM @ Stripe
#29524
@blattus
roshansadanani.com