Bhavika Shah
Product Manager at Pluralsight
#15325@bhavikabshah